Zijah A Sokolović

Zijah A. Sokolović

Zijah A. Asima Sokolović Glumac. Pisac. Režiser. Profesor. Galerija Biografija Zijah A. Asima Sokolović, 22.12.1950, Sarajevo. Glumac. Pisac. Režiser. Profesor. Diplomirao na Akademiji Scenskih Umjetnosti u Sarajevu, 1976 sa projektom “Ex Ponto” Ive Andrića. Od 1969 do 1983 bio zaposlen kao profesionalni glumac u “Malom pozorištu” ”Kamerni teatar 55” u Sarajevu. U Sarajevo 1978 je […]

Zijah A. Sokolović Read More »